SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 200

Обем: 200л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 1


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 225

Обем: 225л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 1


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 425

Обем: 425л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 6


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 470

Обем: 470л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 6


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 490

Обем: 490л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 6


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 538

Обем: 538л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 6-8


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 580

Обем: 580л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 8


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 628

Обем: 628л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 8


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 670

Обем: 670л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 8-10


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 718

Обем: 718л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 10


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 760

Обем: 760л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 10


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 800

Обем: 800л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 10-12


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 900

Обем: 900л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 12


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 1000

Обем: 1000л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 14


SM-2 CKK 200

SM-2 CKK 1200

Обем: 1200л

Тип на вратата: Двойна, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 16