SM-2 KK 125

SM-2 KK 125

Обем: 125л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

SM-2 KK 175

SM-2 KK 175

Обем: 175л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

SM-2 KK 200

SM-2 KK 200

Обем: 200л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 1


SM-2 KK 200

SM-2 KK 225

Обем: 225л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 1


SM-2 KK 200

SM-2 KK 250

Обем: 250л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 1


SM-2 KK 200

SM-2 KK 325

Обем: 325л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 2-4


SM-2 KK 200

SM-2 KK 425

Обем: 425л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 6


SM-2 KK 200

SM-2 KK 470

Обем: 470л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 6


SM-2 KK 200

SM-2 KK 490

Обем: 490л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 6


SM-2 KK 200

SM-2 KK 538

Обем: 538л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 6-8


SM-2 KK 200

SM-2 KK 580

Обем: 580л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 8


SM-2 KK 200

SM-2 KK 628

Обем: 628л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 8


SM-2 KK 200

SM-2 KK 670

Обем: 670л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 8-10


SM-2 KK 200

SM-2 KK 718

Обем: 718л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 10


SM-2 KK 200

SM-2 KK 760

Обем: 760л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 10


SM-2 KK 200

SM-2 KK 800

Обем: 800л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 10-12


SM-2 KK 200

SM-2 KK 900

Обем: 900л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 12


SM-2 KK 200

SM-2 KK 1000

Обем: 1000л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 14


SM-2 KK 200

SM-2 KK 1200

Обем: 1200л

Тип на вратата: Единична, плъзгаща се.

Капацитет на STU: 16